Ямбол

Ямбол

История на Ямбол

Центърът на стария ЯмболГрад Ямбол се намира в Югоизточна България и е разположен на бреговете на р.Тунджа (античната Тонзос). Плодородните земи по долината на реката са били заселени още от най-дълбока древност.

Най-ранните останки от селищен живот са открити в десетките праисторически селищни могили. Дори на територията на съвременния град Ямбол се намират останки от т.н. Рашева и Марчева могили, които датират от неолита, енеолита и бронзовата епохи. Някои от находките, открити в тях, сега се съхраняват в парижкия Лувър и Археологическия музей София. Огромна част от тези ценни експонати обаче са притежание на Историческия музей в Ямбол.

Изключително важни открития са направени от българо-немски екип по време на археологическите проучвания на праисторическата могила до с.Драма (30 км. oт Ямбол). За първи път в България са открити фрагменти от микенска керамика и глинен печат с т.н. "линеарно писмо В"

В чертите на съвременния град Ямбол е съществувало антично селище, като се предполага, че през 293 г. император Диоклетиан, преминавайки през него, му е дал името Диосполис (град на Зевс). Първите писмени данни за града са от VІ в., а любопитни сведения за него се съдържат във византийски, арабски и османски хроники. През Х-ХІV в. гръцкото име на средновековния Ямбол е било Дамполис, а българското, известно от един каменен надпис от 1356-7 г. - Дъбилин. Градът е един от първите на Балканите, който оказва силна съпротива на турците и бива превзет през 1373 г. след продължителна обсада. Част от впечатляващите крепостни стени и кули на средновековния Ямбол са съхранени и до днес.

От периода на османското робство в града са запазени два великолепни архитектурни паметника от ХV в.: Безистенът, който е единственият в България добре запазен покрит пазар, и османският храм Ески джамия.

Добре запазени са и църквите "Свети Георги" и "Света Троица", които са пазели българските традиции по време на петвековното турско робство. Ямбол бил освободен през януари 1878 г. от руски войски. По този случай на връх Бакаджик край Ямбол, бил построен и осветен храмът "Свети Александър Невски" - първият паметник на българо-руската дружба в България.

Минералната баняВ първата половина на ХХ век Ямбол бил известен с лековитата си минерална вода и минералната баня, с уникалния релсов трамвай, теглен от коне, с реномираната си фазанария, с огромния хангар за цепелини от 1917 г. и пр.

Ямбол има запазено място в националната и световната история както поради факта, че е град с над 17 века история, но и защото градът е родно място на интелектуалци от най-висока класа. С ямболски корен е Джон Атанасов - изобретателят на чудото на нашия век - компютъра; тук са родени - първият професор по педагогика в България Петър Нойков, елитният математик Атанас Радев; световноизвестните художници Жорж Папазов и Джон Попов; последният български енциклопедист Кирил Кръстев; Стилияна Параскевова, извезала първообраза на българското национално знаме и пр.

карта Ямбол

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *