Видин

Видин

История на Видин

Област Видин се намира в северозападната част на България и обхваща площ от 3022 кв. км, което представлява 2.7% от територията на Република България.

Две от основните трансевропейски транспортни артерии – коридор № 4 (Берлин - Солун – Истанбул) и коридор № 7 по реките Рейн – Майн – Дунав се пресичат на територията на областта, което създава предпоставки за развитието й като транспортен, търговски и туристически център с широк спектър от услуги. Област Видин е входно-изходната врата на Република България за Европа; от 2007 г. област Видин е външна граница за Европейския съюз, което създава благоприятни възможности за инвестиции и развитие на трансгранични бизнес и културни контакти както с Република Румъния като две държави – членки на ЕС, така и с Република Сърбия и страните в Западните Балкани – като държава – граница на ЕС, която трябва да изпълнява политиката на ЕС за сближаване и уеднаквяване на стандарта на живот от двете страни на границата.Река Дунав, която е естествената северна граница, е възможност за преки контакти с всички държави от дунавския басейн.

Наличието на контролно-пропускателни пунктове (ГКПП “Връшка чука”, ГКПП "Брегово” – със Сърбия; ГКПП "Фериботи пътнически", ГКПП "Фериботи катамарани" и пристанище Видин – с Румъния и държавите от Дунавския басейн) са предпоставка за развитие на специфични погранични икономически активни услуги и дейности.

Територията на областта включва 11 общини: Видин, Бойница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Макреш, Ново село, Ружинци и Чупрене.

Видинска област е район, който притежава естествени природни, исторически и културни дадености. Разнообразието от природни феномени, резервата “Чупрене”, добре уредените музеи и богатството от паметниците на културно-историческото наследство са предпоставка и добра база за развитие на вътрешен и международен туризъм, особено в областта на екологичния, селския и културен туризъм.

На територията на област Видин са разположени 56 недвижими паметници на културата: археологически обекти от античността и средновековието, църкви и джамии от ХV – ХІХ век, както и сгради от периода 1880 – 1925 г..

- Историко археологически туристически ресурси– Крепостта Баба Вида, Порти към р. Дунав – Арлък капия, Топ капия, Сарай капия, Телеграф капия и Сюргюн капия и главната порта на Видинското кале – Стамбул капия, Крепостта Калето (край Белоградчик), Крепост Кастра Мартис (антични постройки, руини, край Кула), местността Анище – останки от антично селище (до пътя Салаш-Белоградчик на 2 км. източно от село Граничак);

- Музеи – Исторически музей “Конака”, Етнографски музей “Кръстатата казарма”, Исторически музей гр. Белоградчик, Природо-научен музей в гр. Белоградчик;

- Архитектурни туристически ресурси – Кръстатата казарма, Библиотеката на Пазвантоглу, Къщата с Куклите, Палатата на Видинската митрополия, Сградата на стопанското епархийско училище, Мавзолей на Антим I, Килийно училище с. Рабиша и др;

- Религиозни туристически ресурси - Катедрален храм “Св. Димитър”, Църквата “Свети Николай”, Църквата “Св. Панталеймон”, Църквата “Св. Петка”, Джамията на Пазвантоглу, Синагогата, Раковишки манастир, Изворски манастир, Добридолски манастир, Скален манастир “Алботин”;

- Културни туристически ресурси – Библиотека “Св. Св. Кирил и Методий”, Филхармония, Астрономическата обсерватория на Института по Астрономия на БАН, Художествена галерия, Общински театър;

- Етнографски туристически ресурси: Област Видин се отличава с изключително богата културна програма, като повечето от мероприятията са се превърнали в традиция, изразена чрез: пленери, изложби по живопис със скулптура, дърворезба, симпозиуми, областни и международни фестивали, както за народни песни и танци, така и на модерния балет с участие на представители от Румъния, Македония, Словения, Унгария и България:

- Международния фолклорен фестивал “Танци край Дунава” се провежда за първи път през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни ансамбли от различни страни, които демонстрират националното си богатство и традиции в областта на народното творчество;

- Събор за автентичен фолклор “Дунавски ритми” се провежда за пръв път през 1998 г. В него участват фолклорни певчески и танцови групи, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители - разказвачи, баячи и т.н. от читалищата в областта и региона. Целта е да се съхрани, популяризира и предаде от поколение на поколение богатото фолклорно наследство на Видинския регион;

- Международния фестивал на ромската песен и танц “ЗА МИР” се провежда за пръв път през 2000 год. В него вземат участие ромски изпълнители от страната и чужбина;

- Ежегоден международен фестивал на българо-румънския фолклор “Фестивал на влашката песен и танц”.

Област Видин притежава богати природата с ресурси – планини, низини, котловини, девствени местности, крайречни и планински райони, скални образования, пещери, реки, езера, язовири, минерални и карстови води, разнообразен растителен и животински свят. Тези дадености привличат любителите на природата и предлагат възможности за развитие на различни видове туризъм.

Природните ресурси на област Видин включват:

- Планини и ридове: Части от защитена зона “Западна Стара планина”, включваща Билото на Стара планина и Предбалкана; Ридовете Връшка чука и Белоградчишки венец;

- Заравнености: Дунавската равнина, Видинска и Арчаро-орсойска низина;

- Скални образования: Белоградчишки скали, Боров камък, Чутурите;

- Пещери – пещера Магура, Леви и десни сухи Печ, Пещерата “Венец” в м. Чукара;

- Езера и язовири: Дреновец, Полетковци, Делейна, Божурица, Рабишкото Езеро;

- Защитени местности: Връшка чука, “Чупренски буки”, “Остров Кутово”, „Острови Близнаците”, Раковишки манастир, Липака;

- Резерват – Биосферен резерват “Чупрене”;

- Реки и водопади:

- Реки: Дунав, Тимок, Тополовец, Арчар, Лом, Чичилска, Видбол, Коматица, Грамадска, Стакевска, Скомля, Белщица, Чупренска река, Войнишка река, Делейнска река;

- Водопади: Бялата вода, Петков церак;

карта Велико Търново

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *