Монтана

Монтана

История на Монтана

Област Монтана обхваща централната част на Северозападна България. Съседни области са Видин (северозапад), Враца (изток) и София (югозапад). На север граничи с р. Дунав и Румъния а на югозапад с република Сърбия. Територията на общината обхваща части от Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана. Релефът е предимно хълмист, в северните части равнине, а в южните са по-високите хребети на Чипровско-Берковската планина и Кознитца. Значим фактор за развитието на региона е водният транспорт. Пристанище Лом е второто по големина речно пристанище в България след Русе. Река Дунав е свързана чрез т. нар. "Европейски канал" с реките Майн и Рейн и свързва Северно море с Черно море. Някои от по-големите реки преминаващи през района са Огоста, на Лом и Цибрица. Има минерални извори в близост до Вършец и селата Замфирово, Спанчевци и Бързия.

В равнината част на региона е добре развито растениевъдството и има благоприятни условия за автоматизирано обработване на земята и изкуствено напояване. Един от най-големите язовири в България - Огоста - се намира близо до Монтана. Добре развит е и рудодобива. Килимарството в региона се развива като занаят от 17-ти век, като много прочути с тяхната уникална смесица от цветове и дизайн са Чипровските килими. Характерно за тях са флоралните орнаменти, като основните цветове са с цвят на винено червено, червено и тъмно синьо.

Областа предлага благоприятни условия за развитие на културен, балнеоложки иекотуризъм и водни спортове. В региона са открити следи от праисторически селища, средновековни крепости и църкви.

Основни факти за Област Монтана

  • Името на английски: Montana
  • Разположение: Северозападен регион
  • Площ на област Монтана: 3627km2
  • Население област Монтана: 182258
  • Брой градове в област Монтана: 8
  • Брой села в област Монтана: 121
  • Регионален център : Град Монтана
  • Общини в област Монтана: 11 - Община Берковица, Община Бойчиновци, Община Брусарци, Община Чипровци, Община Георги Дамяново, Община Лом, Община Медковец, Община Монтана, Община Вършец, Община Вълчедръм, Община Якимово
карта Велико Търново

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *