Перник

Перник

за Перник

През град Перник минава т.нар. транспортен коридор 4, европейски път E79 и железопътна линия, която съединява Централна Европа и Гърция.

Градът е вторият по големина град в Западна България след София. Разположен е на 30 km. югозападно от София, на 59 km. североизточно от Кюстендил, на 70 km. северно от Благоевград. Той е и най–големият град в България за добив на въглища.

Перник е важен транспортен център с удобни железопътни връзки за София, Благоевград, Кулата и Кюстендил. В градската част е развит тролейбусен и автомобилен транспорт. Пътническите превози се осъществяват предимно от общинската транспортна фирма.

През територията на града преминават автомагистрала , много първокласни, второкласни и третокласни пътища. В региона се намира един от най-старите търговски пътища на Балканите – София-Солун-Скопие.

Град Перник се намира в югозападната част на България, разположен в Пернишката котловина с надморска височина между 700 и 850 m, дължина 22 km и е заобиколен от планините Витоша, Голо Бърдо и Люлин. През града тече река Струма, която извира южно от Черни връх и е сред най-големите реки в страната, с обща дължина от 290 km. Общата площ на града е 28 862 дка, включително с кварталите Бела вода, Изток, Тева и Калкас с население 93 424 жители. Населението на общината е 111 799 жители, от които 33 401 млади (до 25 години) хора.

Градът е стопански, културен и административен център на община с два града и 22 села, с обща площ 461,1 km2, което надвишава средната площ за община в България – 427 km2 Средно на 100 km2 територия са разположени 4,98 селища. Броят на хората в трудоспособна възраст е около 65 300 души, пенсионерите са 26 129. Жените са повече от мъжете – 56 835 срещу 54 964. Раждаемостта на 1000 души е 6,1%. Перник е и център на област Пернишка.

карта Перник

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *