Плевен

Плевен

История на Плевен

И до днес град Плевен е запазил културно-историческото си наследство и затова е известен като град на музеите. Най-ранните следи от живота и дейността на човека по тези земи се отнасят към края на 5-то хилядолетие пр.Христа.

Многобройни археологически находки са свидетелство за високата материална и духовна култура на траките, обитавали хилядолетия този край. Сред тях е най-голямото златно съкровище, открито по българските земи - Вълчитрънското, състоящо се от 13 съда с култово предназначение с общо тегло 12,5 кг.

В началото на новата ера тези земи стават част от Римската империя. На пътя от Ескус за Филипополис при днешния Плевен възниква римската пътна станция Сторгозия, а по-късно и крепост със същото име. Археологическите проучвания говорят за мащабно строителство на административни, военни и религиозни постройки. Един от най-ценните археологически паметници е раннохристиянската базилика от ІV в., втората по големина в България след царската базилика в Плиска.

През Средновековието селището представлява силна крепост с добре развити занаяти, търговия и парично обръщение. По това време славяните дават и днешното име на града – Плевен. skobelev_park.jpgЗа първи път името се споменава в грамотата на маджарския крал Стефан V през 1270 г. във връзка с военен поход в българските земи.

По време на османското владичество, Плевен запазва българския си облик. През Възраждането населението се занимава със селско стопанство, занаяти и търговия, строят се църкви, училища, мостове и чешми. В града се открива първото светско девическо училище в България. Именно тук през 1869 година, националният революционер и борец за свобода Васил Левски основава в Плевен първия в страната революционен комитет.

В хода на Руско-турската освободителна война, Плевен придобива стратегическо значение и фокусира вниманието на световната общественост в продължение на 5 месеца. Около града се концентрират огромни войскови сили на двете империи. Тук се решава и изхода на войната. На 10-ти декември 1877 г. руската армия успява да разгроми и плени армията на Осман паша. Денят е обявен за празник на Плевен.

карта Плевен

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *