Ловеч

Ловеч

История на Ловеч

Ловешка област в сегашните си граници е обособена като административно-стопанска единица през 1959 година.
Географски тя е разположена в централна Северна България. Две трети от територията й е хълмисто-планинска. Административно областта е разделена на 8 общини с центрове градовете Ловеч, Троян, Тетевен, Луковит, Угърчин, Априлци, Летница и Ябланица.
Природата е изключително щедра към този край, където се срещат Балканът и Дунавската равнина. Тук се намират 8 резервата и защитени територии. В областта е най-голямата част от огромния Национален парк “Централен Балкан”, а резерватите “Стенето”, Боатин” и “Царичина” са под егидата на ЮНЕСКО. В тях защитени от закона са над 30 растителни вида и около 120 бозайници и птици. Регионът е особено богат на пещери: Деветашката /една от най-големите у нас/, Съева дупка, Моровица край село Гложене, Рушовата край село Градешница, Табашката и “В. Левски” край Ловеч, десетки край село Карлуково. Всичко това, заедно с елитните ловни стопанства “Бялка” и “Русалка” предоставя прекрасни възможности за планински и ловен туризъм.

Ловешка област е територията, в която самобитните народнотворчески традиции са най-живи. Интерес за българските и чуждестранните туристи представляват единственият у нас Музей на народните художествени занаяти в Троян, както и уникалният Национален панаир на занаятите в с. Орешак, Ловешкият исторически музей и музеят на Васил Левски. Сред 684-те паметници на културата са Троянският и Гложенският манастир, архитектурно-историческият резерват “Вароша” в Ловеч, знаменитият “Покрит мост” на Колю Фичето.

Реките Искър, Вит и Осъм, заедно с големите язовири”Сопот”, “Крапец” и “Александрово” са не само чудесни места за отмора, но и за запомнящи се риболовни излети. Чарът на планината може да се усети при посещение на 10-те туристически хижи, сред които “Амбарица”, “Плевен”, “Вежен”, “Козя стена”, “Васильов” и др.

А здравето може да се укрепи в Шипково, Чифлик и Крушуна, където има минерални извори, както и в планинските курортиРибарица, Черни Осъм, Априлци и Беклемето.

География и население

Област с административен център гр. Ловеч се намира в Централна Северна България и обхваща територия от 4132 км2, което представлява 3.7 % от общата територия на Република България. От административна гледна точка областта е разделена на 8 общини – Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин и Ябланица; 150 населени места и 47 кметства. Населението е 174661 души като средната гъстота е 43.15 души на км2 при средно за страната 74.2.
Разпределението на териториите и населението между общините е неравномерно и е показано в следната таблица:

Община

Априлци
Летница
Ловеч
Луковит
Тетевен
Троян
Угърчин
Ябланица
Територия в км2

238
178
946
454
697
892
523
204
%

5.76
4.30
22.89
10.99
16.86
21.58
12.66
4.94
население

3978
5978
63989
21967
24597
38744
8480
6928
%

2.28
3.42
36.64
12.58
14.08
22.18
4.86
3.96

Две трети от територията на областта е планинска, а останалата полупланинска и съвсем малка част е равнинна. По-големите реки, които преминават през нея са: Осъм, Вит, Златна Панега, Видима. Климатът е континентален, а в районите с по-голяма надморска височина – планински. Природата тук е изключително щедра, защото тук са пресечните точки на Балкана и Дунавската равнина. В този район се намират осем резервата и защитени територии, които са част от огромния Национален парк “Централен Балкан”. Сред тях най-известни са резерватите: “Козята стена”,“Стенето”, “Боатин” и “Царичина”.

ПРОМЯНА РАКУРСА НА ПОЛИТИКАТА ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛНА КЪМ ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ *