- Не цялостно възтановяване на военната служба каквато я помним,а по скоро провеждането на 3(три) месечен курс по обучение.Според нас всеки български
Гражданин трябва да има минимални познания по самоотбрана и защита на родината си.Става дума за военно учение за да могат младите хора да имат представа все пак с какво разполага тяхната родина и как могат да го употребяват,смятаме за нужна и клетвата пред българското знаме.Имаме бази за провеждането на тренировки и не мислим че е правилно тези места да станат собственост на частни лица с цел лични облаги,вместо да бъдат в услуга на обществото и младите хора.

- Провеждането на такъв вид учения ще даде и възможност на младите хора да погледнат на армията под друг ъгъл,с цел те да открият себе си като бъдещи военно- служещи.Така ще увеличим броят на армията ни,разкриване на работни позиции,разработки на планове и проекти,които одобрени от НАТО и ЕС ще стимулират икономиката ни.