Бронзова розетка от ПлискаIII. ПРИЗРАЧНИЯТ прабългарски КАЛЕНДАР Движещите звезди са SEVEN

1 ·  Двойните спецификация на събития в Nominalia на българските първенци и тяхното значение в deciphering неяснотата календарни термини

прабългарски КАЛЕНДАР

1. 1.  Двойникът Спецификация на събитията в Nominalia на българските първенци и тяхното значение в Deciphering неяснотата Календар Условия

 В Nominalia на българските първенци се хронологичен списък, в който всяко събитие (освен първия) е посочен два пъти - от продължителността на върховенството на принца и от спецификацията на години от рождението му / годината на неговото възнесение към трона.

 Тази двойна спецификация прави сравнително лесно да се открият местата на случайни грешки в продължителността или в годината на възнесението на трона.  За съжаление, тази възможност не е бил използван в пълния си все още.

 Първата година от първия княз - AVITOHOL, беше DILOM и първите години на последния владетел на тази серия - UMOR, бе също така DILOM.  За щастие при нас, това е и последният владетел, споменати във византийски хроники - годината на присъединяването му е 765 "АД.  Това ни предлага възможност да се локализира годината на източната цикличен календар, на които българските цикличен година DILOM отговаря.  Според източната цикъл 765 АД е годината на змията и затова легендарният прогениторни на българи Avitohol възлезе на престола в годината на змия. . Така, началото на българската летопис може да бъде надеждно определена.

 Както всеки прогениторни Avitohol появява в Nominalia си с пълна живота. . След старата традиция, той беше необикновено дълъг живот на 300 години.  Ние можем да го сравнят с patriarchs на Библията, с progenitors на келтите и много други народи.

 Avitohol е последвано от друго легендарната личност - Irnik, чийто живот е, също така, необичайно дълъг - 150 години.  Годината на раждане на този владетел е била отново DILOM (змия) и съответства напълно на особеностите на българския цикличен календар - добавяне на 300 години до годината на раждане на Avitohol (Dilom) ще пристигнат до Dilom отново.  Всички изчисления до сега са били правилни и че е лесно да ги проверите.

http://www.kroraina.com/pb_lang/PB_CAL.gif
Фигура 6.  В дванадесет години животински цикличен календар на прабългарските

 Наследник на Irnik - GOSTUN царува само за две години. . Той възлезе на престола, 150 години след Irnik и, съответно, неговото започване години не беше Dilom но DOHS.  Според цикличното календар DOHS отговаря на дивата свиня.  Тук, обаче, пукоти създаде неточност на половин година, която не можа да обясни с предишните изследователи.

 Кубрат, наречен в хрониката Kourt, следва след Gostun.  Неговият година бе SHEGOR - годината на юнеца след цикличния календар, защото от две години след годината на диви свине започва годината на бик.

Кубрат на царуването бе последван от няколко години на сътресения, комбинирани в трите години правовата Безмер.  Безмер се появява след 60 Кубрат - пет пълни 12-годишен цикъл.  Ето защо му е на една и съща година на Кубрат's - SHEGOR.

 ИСПЕРИХ е следващата след Безмер.  Той изглежда е годината Вж, която е годината на дракона.  Подобно на предходните progenitors Исперих е бил регистриран на Nominalia си с пълна живота на 61 години.  Но от текста може да се заключи, че годината VERENIALEM срещу името му не е в годината на неговото раждане, а годината, в която той преминава река Дунав и е създадена България.  Това се вижда особено ясно от текста, предхождащи неговото име.  В него се съобщава, че петте предишни първенци постанови за "515 години от другата страна на Дунав, а след това дойде Исперих от тази страна на Дунав".  Най-новите изследвания посочва, че 680 "АД, а не 681" АД беше годината на основаването на България.  Той е в съгласие с Nominalia по 680 "АД, годината на преминаване на Дунав, е годината на Вж (Дракон).

 Исперих е последният владетел, изброени с целия му живот, изброени в Nominalia, следващата владетели са дадени с педя от царуването си. Това е съвсем логично, тъй като те не се възобнови държавната но просто уредена.

 От тук на следващите периоди на същото правило се изразява правилно, и тя е била само лоша ориентация на предходната преводачи, които се опитаха да обяснят цялата Nominalia с помощта на тюркски езици, което е довело до общо разбиране, че данните в този раздел са съвпадащ или невярно.  В действителност, е само един и незначителни копиране неточности в цялата втора точка.

 В неточност в въпрос е на името на наследника на Тервел - Tvirem вместо TVIREMAK или TVIRELAK.

 Започвайки с DILOM предишните изследователи не е имал трудности определяне DOHS да бъде година на дивата свиня, SHEGOR да бъде годината на бик, Вж - годината на дракона, ТОХ - годината на петел, SOMOR - годината на мишката и IMENSHEGOR - годината на коня.  Но те са напълно пренебрегвани имената на месеците в календара.  В резултат на календарната условия остават обикновено untranslated.

 Според предишни преводи го следват, че Gostun царува за 1,5 години и Исперих най-малко 62,5, а не 61 години.  Подобни несъответствия яви за Sevar, който е възложен на царуването на 16 вместо на 15 години, а също така и за Кормисош, от което те прави една година разстояние.  Vineh е "лишен" от почти целия седмата година на неговото управление.  Страхотно е и объркване с надписи от с. Chatalar, чиито datings deviated за почти една година от датата на византийската 15 изготвям.

Резултатът е поредица от неясноти в преводите на български Nominalia, грешките се яви в българската история учебници и създаде изкривена картина на историята.

 В случай на имената на месеците преводите са само хипотетичен - българската дума TVIREM е, например, отъждествява с TURCO-Tatarian TOKUZINCHI (чрез Chuvashian TAHARAMASH), CHITEM - с ETINCHI, VECHEM с JUCHINCHI т.н. месеца от пра-български календар очевидно не съвпадат с техните TURCO-Tatarian партньори.

 С цел да се преодолее този много сериозен проблем, той е задължително да изостави предишната превод модели и да търси друга, по-адекватен модел.

 Тъй като възможностите на математиката не бяха достатъчно, използвани досега, ние искахме да се прилагат чисто математически тълкуване на имената на година и месец, като се основава на отношенията между цифровите данни на Nominalia самостоятелно.