Демокрация

Демокрацията е принцип за вземане на решения, при който се зачитат равни права на всички личности.

Съдържание

[скриване]

Демократични държави [редактиране]

Като форма на държавно устройство, при нея обикновените граждани могат да участват пряко във вземането на решения (за разлика от монархията или диктатурата). В днешно време почти всички държави претендират да бъдат демократични. Понякога демокрацията е формата на управление, макар официално страната да се ръководи по друг начин. Пример е Канада, която е монархия, но практически се управлява от демократично избран парламент.

Демокрацията като форма на управление на държавно ниво се практикува в две разновидности:

 • Пряка - извършва се чрез референдум или плебисцит(пряко гласуване). Примери за такава демокрация са Швейцария, много законодателни инициативи на Калифорния и някои градове-държави.
 • Представителна - гласоподавателят избира свои представители, които се събират в законодателни и/или изпълнителни органи. Там те могат да извършват функции, за които гласоподавателят не ги е натоварил директно: участие в специални комисии, подготовка на проектозакони и гласуване на закони; но по собствено усмотрение в съгласие със собствената им съвест.
  Представителната демокрация най-общо се дели на два вида според типа на държавно устройство:
  • Република - със концентрирана власт в избираеми институции:
   • парламентарна република - парламентът и институциите на властта имат ясно разделение на властта с механизми за междуинситуционен контрол, но правителството се крепи на парламентарна коалиция или мнозинство, излъчващо правителство. Има ясно разграничение между шеф на правителството (Министър председател) и държавен глава (Президент).
   • президентска република - правителството се оглавява от президент, който може да се избира директно или от специални органи (напр. електоралната колегия на САЩ. Това правителство има мандат и не може да се разпусне дори и президентът да бъде отзован (напр. Ричард Никсън), при който случай неговият приемник продължава управлението на страната (напр. Джералд Форд).
    и
  • Парламентарна (конституционна) монархия - успоредно с органите установени чрез гласуване от населението, страната се оглавява от наследствен монарх, който може да има декоративна или по-активна роля според конституционните дадености.

Етимология и употреба [редактиране]

Думата „демокрация“ произлиза от древногръцки език: "δημοκρατία" - „δήμος“ - демос означава „народ“, а „κράτος“ — кратос означава сила, власт: буквалното значение на думата „демокрация“ е „народовластие“. Терминът също така понякога се използва като мерило за степента на влияние на народа върху собственото им управление. Анархизъм и комунизъм[източник?] са обществени постройки, които използват форма на директна демокрация.

Характерни особености [редактиране]

Характерни особености на държавното устройство на съвременната демокрация:[източник?]

Диктатура на мнозинството [редактиране]

В зависимост от конкретното приложение принципът на демокрацията може да се окаже инструмент за диктатура на мнозинството над малцинството. Затова някои форми на демокрацията предполагат управление на мнозинството при пълноправие на малцинствата („majority rule with minority rights“ на английски език). Основният принцип, според който се реализира пълноправието е, че влиянието върху вземането на решението трябва да бъде правопропорционално на ефекта от решението върху личността. По този начин, без да противоречи на принципа на демокрацията, малцинството може да вземе решение, което да противоречи на това на мнозинството, стига да е достатъчно пряко засегнато от него.

Видове [редактиране]

В днешно време могат да бъдат наблюдавани две форми на демокрация: мажоритарна и пропорционална. За разлика от първоизточника на понятието - атинската пряка демокрация, в сегашните варианти на системата (представителна демокрация) хората избират политици, които да представляват интересите им. В последно време възниква друга форма - спонтанната демокрация. tova ne e vqrno

Взето от „http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F“.

Категории: Статии с конкретно поискани източници | Политика | Форми на управление